Home > 커뮤니티 > 공지사항

프린트

정동극장의 새로운 소식을 전해드립니다.

2017년 정동극장 경주사업소 연수단원 합격자 발표

작성자
관리자
작성일
2017-03-07

               ?                                                                                                                                                                                          

2017년 정동극장 경주사업소 연수단원(예술인턴) 합격자 발표

 

? 

2017년 정동극장 경주사업소 연수단원(예술인턴) 모집에 응시해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.

 

최종 합격자 명단은 다음과 같습니다.

 

분 야

이 름

예술인턴(무용)

O

예술인턴(무용)

O

예술인턴(무용)

O

 

첨부파일